A Catalonia Hotels & Resorts utilitzem cookies per aportar-te una millor experiència de navegació i un servei més personalitzat. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació consultant la nostra politica de privacitat. Acceptar

Tancar

Hotel Vueling BCN by HC

Condicions generals de contractació hotelvuelingbyhc.com

1. Introducció

La finalitat d’aquest document és regular les Condicions generals de contractació dels serveis de Reserva en línia d’Hoteles Catalonia, SA, amb NIF A-58169152, domicili al carrer Castellnou, 61, 08017? Barcelona i tel. 900 30 10 78. S’empraran els termes “Vostè” i “Usuari” per fer referència a tots els individus que accedeixin per qualsevol motiu a www.hotelvuelingbyhc.com (d’ara endavant, el Lloc Web) o que utilitzin els serveis prestats al portal. La utilització d’aquests serveis implicarà l’acceptació total i sense reserves i la validesa de totes i cada una de les condicions generals de contractació recollides a la darrera versió actualitzada d’aquestes condicions generals. Com a Client, Vostè declara ser major d’edat i disposar de prou capacitat jurídica com per vincular-se a través d’aquestes Condicions Generals de Contractació en contractar amb hotels Catalonia. Hoteles Catalonia informa que els tràmits per obtenir la prestació dels serveis oferts són els que es descriuen en aquestes Condicions Generals de Contractació, i també altres d’específics que s’indiquen a la pantalla durant la navegació, per tant, Vostè declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per contractar els serveis oferts al Lloc Web.

La gestió, administració i explotació de l'"Hotel Vueling by HC" correspon exclusivament al grup Hoteles Catalonia, sense que Vueling Arlines, S.A. intervingui de cap manera en l'esmentada gestió, administració i explotació. En conseqüència, qualsevol reclamació o comunicació en relació amb les presents Condicions Generals, amb qualsevol altre contingut contractual o, en general, amb el servei rebut en l'esmentat hotel, així com qualsevol acció de responsabilitat contractual o extracontractual caldrà dirigir-se a Hoteles Catalonia exclusivament.

2. Ús dels serveis de Reserva en línia d'Hoteles Catalonia

2.1. Serveis de Reserva en línia

2.1.1. Serveis de Reserva en línia: els serveis Reserva en línia tenen com a finalitat la reserva d’una habitació a qualsevol hotel d'Hoteles Catalonia. La utilització d’aquests serveis implicarà l’acceptació total i sense reserves i la validesa de totes i cada una de les condicions generals recollides a la darrera versió actualitzada d’aquestes condicions generals.
2.1.2. Procediment de contractació: en utilitzar el servei l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació en què s’hi inclourà el seu número de localitzador de la reserva. Aquest correu li servirà com a comprovant de la seva reserva i com a confirmació de l’acceptació.
2.1.3. Garantia i política de cancel·lació: les reserves realitzades a través d’aquesta pàgina quedaran garantides mitjançant la targeta de crèdit que l’usuari hagi facilitat al formulari. La no-presentació al check-in o la cancel·lació fora de termini (menys de 24 hores) comportarà la càrrega automàtica a la targeta de crèdit de l’import corresponent a una nit, com també la cancel·lació de la reserva. Per cancel·lar una reserva pot contactar de dilluns a divendres en horari de 8.30 a 20.00 i dissabtes i diumenges de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00h amb la nostra Central de Reserves al 902 30 10 78. Fora d'aquest horari, preguem que contacti directament amb l'hotel de destinació.
2.1.4. Els preus que s'indiquen són per habitació i nit. La informació de l'IVA, altre impost indirecte o la taxa turística estan indicats en cada cas.

2.2. Ús dels serveis

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de manera conforme a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, com també conforme al que es disposa en aquestes condicions generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis amb finalitats il·lícites i/o contràries al que s’estableix en aquestes condicions generals de contractació, lesives de drets i/o interessos de tercers o que, d’alguna manera, puguin perjudicar els serveis, Hoteles Catalonia i/o la seva imatge.

2.3. Variabilitat del sistema

Per actuar amb més agilitat i en benefici dels usuaris, Hoteles Catalonia podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els serveis prestats o les Condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis.

3. Protecció de les dades personals dels usuaris per part d’Hoteles Catalonia

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Conformement al que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades personals, tots els nostres hotels, la llista dels quals es pot consultar a l’enllaç www.hotelvuelingbyhc.com (d’ara endavant Hoteles Catalonia), garantiran la confidencialitat de les dades personals que els seus clients i usuaris facilitin a través d’aquest web.

Hoteles Catalonia realitza aquest tractament de les dades amb la finalitat d’atendre, gestionar i fidelitzar les peticions de productes i serveis que els nostres hotels ofereixen a través de www.hotelvuelingbyhc.com, per la qual cosa tractarà de forma automatitzada les dades rebudes, que estan degudament declarades i inscrites al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

Les dades dels nostres clients són tractades d’acord amb la normativa esmentada, i seran considerades com a actualitzades i vigents mentre els nostres clients no ens en notifiquin cap canvi. Si així ho desitja, en qualsevol moment el nostre client o usuari podrà sol·licitar l’accés, cancel·lació, rectificació o eliminació de les dades personals, posant-se en contacte amb Hoteles Catalonia mitjançant un missatge a l’adreça electrònica booking@hoteles-catalonia.es (Ref: Protecció de dades) o bé mitjançant el correu ordinari amb la mateixa referència, adreçat al Servei d’Atenció al Client: Dept. de Client d’Hoteles Catalonia, carrer Còrsega 323, 5a Planta 08017 Barcelona.

ENLLAÇOS A TERCERS

Hoteles Catalonia no és responsable del contingut o el tractament de dades que puguin realitzar-se a través de pàgines web de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços, hipervincles o links, des del web www.hotelvuelingbyhc.com.

TITULARITAT DEL WEB

Aquesta pàgina web és titularitat de Promotora Kasde SA, societat espanyola amb domicili al carrer Castellnou 61, 08017 Barcelona, amb número d’identificació fiscal A-08405490 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 2765, secció 2a, foli 229, full 29428, inscripció 1a.

4. Dret de modificació dels Termes i/o Condicions Generals de contractació

Hoteles Catalonia es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís qualsevol dels punts recollits en aquestes Condicions Generals de Contractació, segons cregui convenient.


5. Salvaguarda de les Condicions Generals de Contractació

Si una de les estipulacions d’aquestes Condicions Generals de contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran segons els termes acordats. Cap estipulació d’aquest contracte afectarà de cap manera les disposicions imperatives en matèria de consumidors. Si vostè no és un consumidor, vostè renuncia expressament al seu dret de desistiment.


6. www.hotelvuelingbyhc.com i acceptació de normes d’ús

L’usuari és conscient que l’ús dels serveis de Reserva en línia implica l’acceptació total i sense reserves de cada una de les clàusules que integren les normes d’ús del lloc web a la versió publicada per Hoteles Catalonia en el mateix moment en què l’usuari contracti el servei. Aquestes normes d’ús completen aquestes condicions generals en tot allò en què aquestes no s’hi oposin. Per això, l’usuari haurà de ser conscient de la importància de consultar les normes d’aquesta pàgina abans d’accedir i/o utilitzar aquests serveis.


7. Sobre l’ús de cookies

L’accés a aquest Web pot comportar la utilització de cookies, tant a les seves pàgines com a les que hi estan enllaçades o referenciades mitjançant enllaços. Els usuaris que no desitgin rebre cookies o que vulguin ser informats de la fixació d’aquestes poden configurar el seu navegador a aquest efecte.


8. Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació per a allò que no es disposa en aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. Hoteles Catalonia i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili d’Hoteles Catalonia per a qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals.